Det Mest Användbara Sättet Att Fixa Fel 10 Dvw-a500

Åtgärda alla dina PC-problem med en app. Bli av med skadlig programvara, spionprogram och virus utan att några kunskaper krävs.

I den här guiden kommer vi att identifiera några av de troliga orsakerna som kan orsaka de flesta av dvw-a500 02-felet, och därför kommer jag att tillhandahålla sätt som allmänheten kan försöka lösa detta faktaproblem.

DVW-serien

Detta ger en enorm självdiagnos av enheten.
Om deras fel upptäcks i eroräknaren visas en felkod just nuDisplayen är på förtroendepanelen och en stor felregel och ett meddelande visas i huvudvideonMonitorn är ansluten till VIDEO OUTPUT COMPOSITE 3-uttaget och den exakta SERIAL-uttaget till V/A OUTPUT-uttaget.Relationer.
Dessutom tillhandahålls nästan alltid felkupongkoder (fel 95, 93, 96 och 98) för gränssnittet, som har alla felplatser.ersättas med någon form av “sub-error” representation på videomonitorn.
(För att stöta på felkoden och projektet på videomonitorn, CHARACTER påSystemkontrollpanelen bör inte alls längre vara aktiverad.)

Kod Felmeddelande Beskrivning Upptäckt 01 FEL KOLUMN-1 En bogslackning har upptäckts på grund av gängor eller borttagning av trådar och arbeta sedan outtröttligt för att ofarliga tejpen. Detekteras när en viss frekvensprocent FG är fixerad i den elektriska strömspolen Tätningsvalsen och motorn ligger under varje angivet värde. 02 ROL-2 FEL En slack eller tape break-spärrar har upptäckts under sökning, snabb sändning eller Spola tillbaka betyder, skydda sedan bandet. definierar frekvensprocenten för IF på energinivåspolen och lindaren. fiskerullen är i nästa stycke det angivna värdet. 03 FEL KOLUMN-3 Tape slack or break har upptäckts i uppspelningsläge, annars gör det inte det här objektet med all sannolikhet kommer en blockering av matningsspolen troligen till och med en överfull upptagningsspole att upptäckas, och då kommer din egen bandblockering att inträffa. Detekterade när FG-frekvensen för matnings- eller utarmningsspolen var noll (0), eller kanske till och med om den typ av spänning som detekteras av en mycket produktiv spänningssensor är mindre än bara tolv 04 FEL KOLUMN-4 Det har inte funnits några tvivel om att AT-tape definitivt inte kommer att köras med märkeshastighet Snabbspola framåt kanske bakåt-läge, sedan bandskydd. Beror på kassetthastighetsjämförelse med frekvens fg bär både upptagningstrummor och deklarerat tempo. 05 ROLLPROBLEM A-5 Du kanske märker att matningstrumman, eller i vissa fall upptagningstrumman, inte kan stanna absolut när Kassetten är inte alltid isatt eller bestämd att tillåta spill och tillåta Pick-up spolar. Bestämmas av EG-frekvens samt matnings- och/eller inspelningsström Rulla. 06 BANDSPÄNNINGSFEL Om oönskad spänning upptäcks, skydda bandet. Upptäcks eftersom spänningen detekteras av du ser, den påverkade sensorn är större jämfört med 55V. B 07 CAPSTAN PROBLEM Det visar sig att en del band ofta misslyckas vid detta arbete med hastighet. Spela såväl som sökläge och bandskydd. Detekterades vid laddning av FG-avtäckt frekvensband med spira motor. 08 TRUMFEL Det är verkligen fastställt att trummotorns rotation för närvarande inte är normal, och då är det viktigaste bandet Skydd gjort. Detekteras när trumhastigheten erhålls producerad av FG-trummotorns hastighet. mindre än det tilldelade värdet. 09 MOTOR TH/UNTH TIMEOUT Tråddetektering eller partiell radering av de flesta trådar och mer. Spara säkerhetsprogrammet. Trådar har upptäckts om de gör det enkelt för eller raderar trådar som faktiskt slutförts på mindre än tio Ett par ögonblick efter lanseringen. 0A STREAMFEL Detekterade att trådning inte längre är möjlig, sedan bandskydd gjort. Fastställ insikter om hur du trycker på den tejpsatta sensorn när du trär tejpen efter Kort FF-funktion kommer ofta in automatiskt tre gånger.

Kod Felmeddelande Beskrivning

Den mest omfattande och lättanvända lösningen för dina PC-problem. Inget mer att rulla genom oändliga alternativ eller vänta i väntan, bara ett klick!

Dvw A500 Error 02
Dvw A500 Erreur 02
Dvw A500 Oshibka 02
Dvw A500 오류 02
Errore Dvw A500 02
Dvw A500 Fehler 02
Dvw A500 Fout 02
Blad Dvw A500 02
Erro Dvw A500 02
Dvw A500 Error 02